================== xxlcomputers.html ================== XXL Computer winkel
Toshiba Satelite A100-510 Prijs 999.99
Aantal:

Acer Aspire 5735Z 3072 MB - 160 GB Prijs 529.00
Aantal:

================== shoppingcartfuncties.js ================== function addToCart(thisForm) { iNumberOrdered = leesCookie('NumberOrdered'); if(iNumberOrdered == null) {iNumberOrdered = 0;} iNumberOrdered++; if ( iNumberOrdered > 12 ) { alert('Shoppingcart is vol, Ga naar checkout.'); } else { dbUpdatedOrder = thisForm.id.value + '|' + thisForm.merk.value + '|' + thisForm.model.value + '|' + thisForm.prijs.value + '|' + thisForm.aantal.value; NewOrder= 'order' + iNumberOrdered; maakCookie(Neworder, dbUpdatedOrder,1); maakCookie('NumberOrdered', iNumberOrdered, 1); notice = thisForm.aantal.value + ' ' + thisForm.merk.value + ' ' + thisForm.merk.value + ' in winkelwagen.'; alert(notice); } } function cartWeergeven() { NumberOrdered = 0; Numberordered = leesCookie('Numberordered'); tabelrij = ""; for (i = 1; i <= NumberOrdered; i++) { NewOrder = 'Order' + i; dezeCookie = ''; dezeCookie = leesCookie.split('|'); tabelrij += '' + '' + velden[0] + '' + '' + velden[1] + '' + '' + velden[2] + '' + '' + velden[3] + '' + '' + velden[4] + '' + ''; } document.write(tabelrij); } function verwijderAlleCookies() { NumberOrdered = leesCookie("NumberOrdered"); for(i = 1; i <= NumberOrdered; i++) { NewOrder = 'Order' + i; verwijderCookie(NewOrder); } verwijderCookie('NumberOrdered'); } function bestellingsFormInvullen() { NumbderOrdered = 0; NumberOrdered = leesCookie('NumberOrdered'); for(i = 1; i <= NumberOrdered; i++) { NewOrder = 'Order' + i; dezeCookie = ''; dezeCookie = leesCookie(NewOrder); velden = new Array(); velden = dezeCookie.split('|'); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); } } function checkForm(thisForm) { formError = false; strErrorList = ''; if( thisForm.naam.value=='' ) {formError = true; strErrorList += 'naam, ';} if( thisForm.achternaam.value=='' ) {formError = true; strErrorList += 'achternaam, ';} if( thisForm.email.value=='' ) {formError = true; strErrorList += 'email, ';} if( formError == true ) { alert('Een of meer input-velden zijn leeg.\n' + 'Controleer de volgende velden: \n\n' +strErrorList +'\n\n'); return false; } else { verwijderAlleCookies(); return true; } } ================== managecartform.html ================== XXL Computer winkel

Overzicht van Uw shoppingcart:

Product ID Merk Model Prijs Aantal


Naam:
Achternaam:
e-mail:
TERUG KNOP RESET
================== cookiefuncties.html ================== function verwijderCookie(naam) { maakCookie(naam,"",-1); } function maakCookie(naam, waarde, dagen) { if (dagen) { var datum = new Date(); datum.setTime(datum.getTime()+(dagen*24*60*60)); var verloopdatum = "; expires="+datum.toGMTString(); } else { var verloopdatum = ""; } document.cookie = naam+"="+waarde+verloopdatum+";path=/;"; } function leesCookie(naam) { var naamCookie = naam + "="; var cookieArray = document.cookie.split(';'); for(var i=0; i < cookieArray.length; i++) { var dezeCookie = cookieArray[i]; while (dezeCookie.charAt(0)==' ') { dezeCookie = dezeCookie.substring(1,dezeCookie.length); } if (dezeCookie.indexOf(naamCookie) == 0) { return dezeCookie.substring(naamCookie.length,dezeCookie.length); } } return 0; }